Kognitív Kultúraelméleti Közlemények

A Kognitív Poétika Kutatócsoport periodikuma. A folyóirat elsősorban az irodalomtudomány és a kognitív tudományok területén zajló interdiszciplináris kutatások eredményeinek közlését tűzte ki céljául. Olyan tanulmányok megjelenését szolgálja, amelyek a kognitív és evolúciós pszichológia eredményeinek figyelembevételével foglalkoznak irodalmi szövegek, filmek és egyéb, például digitális médiumok befogadásának folyamataival. A folyóirat egyes számai tematikus hangsúllyal vizsgálják az evolúció során kialakult kognitív és érzelmi mechanizmusokat, illetve ezek megjelenési formáit, például az oksági gondolkodás, az elmeolvasás, a narratív empátia, a feszültségkeltés, illetve a morális ítélet befolyását a különböző esztétikai gyakorlatokban. Ezt a célkitűzést követve a folyóirat széles körben teszi lehetővé tanulmányok megjelentetését a stilisztikai jelenségek magyarázata (metafora, metonímia, allegória, szimbólumok), a poétikusság mibenlétének kérdése, az elbeszélt történetek megértése, a szereplők és fiktív világok mentális reprezentációinak megalkotása, a művészeti és irodalmi recepcióval kapcsolatos érzelmi folyamatok és az irodalmi szövegekből kiinduló jelentésképzés, illetve egyéb interdiszciplináris kérdésfeltevések tárgykörében.


A folyóirat online formában jelenik meg a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára OJS folyóirat-platformján. A 2022-es számok „Negatív érzelmek az esztétikai befogadásban” címmel jelentek meg, míg a 2023. évi első szám tematikája „Elbeszélés és kauzális gondolkodás” lesz. A szerzők és a szakmai lektorok az ország különböző felsőoktatási intézményeiből, illetve határon túli egyetemek munkatársaiból kerülnek ki.

Évf. 2 szám 1 (2023): nCognito

Folyóiratunk jelen számában olyan tanulmányokat közlünk, melyek a kognitív tudományok nézőpontjából vizsgálják az elbeszélt események kauzális kapcsolatára vonatkozó elméleti felvetéseket. Az elbeszéléselmélet egy korábbi, ám hosszú ideig fennálló alaptézise szerint történetről akkor beszélhetünk, ha az ábrázolt események időben egymás után, valamint kauzálisan egymásból következnek. Az elmúlt húsz évben azonban egyre több kutató szállt vitába ezzel a kézenfekvőnek tűnő meghatározással és alternatív javaslatokat fogalmazott meg az események egymás közötti kapcsolatára vonatkozóan. Az itt olvasható tanulmányok a kognitív tudományok nézőpontjából vizsgálják az elbeszélt események kauzális kapcsolatára vonatkozó téziseket és hozzájárulnak olyan kérdések megválaszolásához, mint pl.: Milyen formáit és technikáit ismerjük a narratív kauzalitásnak? Milyen eszközökkel operálnak az elbeszélő művek és műfajok az olvasói oktulajdonítás elősegítésének érdekében, illetve milyen technikák alkalmazásával kérdőjelezik meg a történetre vonatkozó racionális ok-okozati magyarázatok hitelességét?

Megjelent: 2023-09-21

Az összes folyóiratszám megtekintése

Kognitív Poétika Kutatócsoport