Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.

 • Szerző(k) neve, intézménye, elérhetősége (e-mail)
  Angol és magyar cím
  Angol és magyar absztrakt
  Angol és magyar kulcsszavak (3-5)
  Bibliográfiai hivatkozások (lehetőleg bibtex-formátumban)
  Köszönetnyilvánítás/támogatás (opcionális)

  Kérjük, hogy a a bibliográfiai adatokat Zoteroból vagy egyéb hivatkozáskezelő rendszerből bibtex-tként exportálják és ezt a fájlt is töltsék fel. Ha ez nem lehetséges, akkor hiánytalanul kérjük megadni a bibliográfiát a szöveg végén.

  A hivatkozásokat a szövegen belül kérjük a következőképpen (Bentley et al., 1929, 57).

BENYÚJTÁS

A szerzők az nCOGNITO weboldalán nyújthatják be tanulmányaikat. Ennek feltétele, hogy az írás korábban magyarul még nem jelent meg és a szerző más folyóirathoz sem nyújtotta be a kéziratot. A benyújtás elektronikus úton történik Microsoft Word formátumban. A fájl elnevezését ékezetek nélkül kérjük megadni a következőképpen: a cím kezdete_dátum (pl. Esztetikai feszultseg_20210618.docx).

Tanulmány benyújtásához a folyóirat weboldalán regisztálni kell. Sikeres regisztráció után be kell lépni a megadott felhasználónévvel és jelszóval. Ezt követően a folyóirat weboldalán a navigációs sávban található "Információk" alatt a "Beküldések"-re kattinva lehet a tanulmányt benyújtani.

 

A tanulmány benyújtásakor a következő adatok és dokumentumok feltöltését kérjük:

Szerző(k) neve, intézménye, elérhetősége

Angol és magyar cím

Angol és magyar absztrakt (<150 szó)

Angol és magyar kulcsszavak (<8)

Köszönetnyilvánítás/támogatás (opcionális)

 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK

terjedelem: 20.000 - 40.000 karakter szóközökkel

Szerző(k) nevét, intézményét, elérhetőségét magában a cikkben NEM KÉRJÜK FELTÜNTETNI A VAK BÍRÁLAT MIATT

A lábjegyzetekbe nem kérünk hivatkozást, a lábjegyzetek csak megjegyzések számára vannak fenntartva.

A hivatkozásokat a szövegen belül kérjük a következőképpen (Bentley et al. 1929, 57). Több szakirodalmi hivatkozás esetében az egyes tételeket pontosvesszővel elválasztva, ismétlődő utalás esetében (Uo. 58).

A hivatkozásokban a következő rövidítéseket kérjük használni (Ld. Bentley et al. 1929, 57), (Vö. Bentley et al. 1929, 57)

Kérjük a speciális karakterek (») kerülését, helyettük álljanak egyszerű jelek (“ vagy  idézeten belüli idézetnél ’).

Az idézetek jelölése ne csak kurziválással, hanem mindig idézőjellel történjen.

A saját fordítást kérjük a következőképpen megjelölni: (saját ford.)

Bibliográfiai adatok

A bibliográfiai adatokat hiánytalanul, a lehető legtöbb adattal, DOI-val kérjük megadni.

Kérjük, hogy a a bibliográfiai adatokat a felhasznált irodalmak hivatkozásait lehetőleg valamilyen hivatkozáskezelő-szoftverrel (Citavi, Endnote, Zotero...) gyűjtsék, s a benyújtott szövegek mellé bibtex formátumban exportált szövegfájlként mellékeljék. A bibtex exportálásának folyamatát a fent említett alkalmazások esetében a következő linkeken lehet megismerni:

Citavi:
https://www1.citavi.com/sub/manual5/en/exporting_to_bibtex.html

Endnote:

https://libguides.usask.ca/c.php?g=218034&p=1458583

Zotero:

https://libguides.usask.ca/c.php?g=218034&p=1446406

Ha a szerző nem hivatkozáskezelő-rendszerrel dolgozik, kérjük a bibliográfiai adatokat a szöveg végén hiánytalanul megadni.

BÍRÁLATI FOLYAMAT

A benyújtott kéziratot szakértő bíráló véleményezi. Az nCOGNITO kettős vak bírálatot alkalmaz, vagyis a bíráló nem ismeri a szerző nevét és a szerző sem a bírálóét. Az értékelés  előre megadott szempontok alapján történik egy bírálati űrlapon. Ezért kérjük, hogy a szerzők sem az absztraktban, sem a tanulmány szövegében ne egyértelműsítsék magukat. Az értékelést a szerkesztők a bíráló nevének feltüntetése nélkül elektronikus úton küldik el a szerzőnek.

A tanulmány pozitív bírálat esetén közlésre kerül, negatív bírálat esetén a szerkesztőség második bírálatra küldi a kéziratot. Ha a második bírálat pozitív, a szerkesztők döntenek a tanulmány befogadásáról. Két negatív bírálat esetén a tanulmány nem kerülhet közlésre javított formában sem.