Információ Könyvtárosoknak

Az nCognito: Kognitív Kultúraelméleti Közlemények a Szegedi Tudományegyetemen 2014 óra működő Kognitív Poétika Kutatócsoport kiadványa, melyet azzal a céllal alapítottunk, hogy tájékoztassuk a tudományos közösséget a kognitív kultúratudományok területén elért hazai eredményekről és fórumot biztosítsunk a széleskörű eszmecserének. A Kognitív Poétika Kutatócsoportban folytatott közös munka célja irodalmi és fikcionális szövegek, játékfilmek és egyéb médiumokhoz kötődő lírai, drámai vagy narratív jellegű művek kognitív szempontból történő vizsgálata, illetve az eredmények magyar nyelven történő közvetítése – annál is inkább, mert a kognitív kultúratudomány a 2010-es évektől kezdődően (és aktuálisan is) egy nemzetközi szinten progresszíven fejlődő irányzat. Mivel a magyar egyetemek társadalomtudományi és bölcsészeti karának kutatói közül egyre többen foglalkoznak kognitív média-, irodalom- és filmtudományos elméletekkel, szeretnénk összefogni a kognitív és evolúciós esztétikai elméletek magyarországi képviselőit, valamint törekszünk szélesebb körben is elismertetni az irányzat nemzetközi és hazai eredményeit.