Saga literacy Kognitív megközelítés az irodalomtanításban

Main Article Content

Domsa Zsófia

Absztrakt

Tanulmányom a tanulási célú irodalomolvasás kontextusában olyan kognitív didaktikai szempontokat tárgyal, amelyek segítik a kevésbé avatott olvasó útját az izlandi nemzetségsagák világában. A kognitív irodalomdidaktika ezáltal a természetes olvasást és a professzionális irodalomértést közelíti egymáshoz. Az izlandi nemzetségsagákra jellemző tömör eseményleírásból hiányoznak az érzelmek, ami az emlékezeti befogadókészséget megnehezíti. A kognitív didaktikai megközelítés ennek az akadálynak a tudatában kínál olyan befogadási sémát, amelyet a hosszabb és bonyolultabb cselekményű szövegek esetében is alkalmazhat a befogadó. Magne Drangeid három perspektívát ajánl az irodalmi művek oktatásban való tárgyalásához. Az első perspektíva azt vizsgálja, hogy az olvasó hogyan navigál a szövegben, a második megfigyeli, hogy az olvasó miként egészíti ki a szövegből kapott információkat, hogy teljes világot építsen, a harmadik szempont pedig az olvasott mű elvont értelmét, metaforikus jelentéstartalmát firtatja. Tanulmányomban e három perspektíva vizsgálatának bevonásával amellett érvelek, hogy a negatív érzelmeket kiváltó mozzanatok a sagák szövegében a befogadást segítő narratív horgonyként működnek.

Article Details

Rovat
Articles