Átélt vagy ábrázolt érzelem? Félelem és empátia az irodalmi befogadásban Edgar Allan Poe A kút és az inga című elbeszélése alapján

Main Article Content

Horváth Márta

Absztrakt

A kognitív poétika jelentős változást hozott az emóciókutatás tekintetében, mivel az irodalmi szövegben ábrázolt érzelmek elemzésén túl az olvasói érzelmek pszichológiai vizsgálatára is vállalkozik. A szereplői érzelmek és az olvasó által átélt érzelmek közötti különbségtétel azonban nem magától értetődő, számtalan esetben – tipikusan például horrortörténetek olvasásakor – azt tapasztaljuk, hogy a kétféle érzelem összemosódik. Tanulmányom célja annak bemutatása, hogy az esetenkénti átfedés ellenére is lehetséges átélt és ábrázolt félelem megkülönböztetése, mivel két különböző pszichológiai mechanizmus áll a befogadói félelem és az ábrázolt félelem feldolgozása mögött, valamint különböző elbeszélői stratégiák felelősek a kiváltásukért. Edgar Allan Poe A kút és az inga című elbeszélésének elemzésével azt kívánom demonstrálni, hogy a fenti megkülönböztetés lehetővé teszi a horrortörténetek közötti finom differenciálást annak alapján, hogy milyen mértékben tartalmaznak az olvasói félelem kiváltására alkalmas szövegrészeket. Amellett érvelek, hogy Poe szövege pszichológiai horrornak tekinthető, mely aligha vált ki félelmet az olvasóból, ehelyett az olvasói empátián keresztül nyit ablakot a félelmet átélő szereplő belső világára.

Article Details

Rovat
Articles