Közösen a Klebelsberg-telep közösségéért

Main Article Content

Királykuti Anna

Absztrakt

Szeged Klebelsberg-telepen egy olyan sajátos közösség van jelen, amely különösen fontosnak tartja a múlt értékeit és a lokális örökséget. Klebelsberg Kuno nagy hatással volt a településrész fellendülésére is, ezért a helyi közösség máig megemlékezik a munkásságáról. Napjainkban a telepi közösségben elsősorban az idősebb lakosok számára fontosabb a hagyományok és a Klebelsberg iránti tisztelet megőrzése. Problémát jelent, hogy a fiatalabb generáció kevésbé kapcsolódik be a hagyományok ápolásába és a közösségi életbe. Újvári Edit Tanárnővel egy TDK dolgozat keretén belül végeztünk kutatást a városrész közösségéről, hagyományairól, illetve megoldást kerestünk a helyi generációs problémára is. Kidolgoztunk egy fiataloknak szóló programot, amely őket is bevonja a lokális értékek megőrzésébe, s mindezt meg is fogjuk valósítani. Közös munkánk eddigi eredményei személyes és szakmai szempontból is meghatározóak számomra, s a munkánk folytatása is biztosan újabb közös sikereket fog eredményezni.

Article Details

Hogyan kell idézni
Királykuti, A. (2023). Közösen a Klebelsberg-telep közösségéért. Közösségi Kapcsolódások - tanulmányok kultúráról és oktatásról, 3(ksz), 135–138. https://doi.org/10.14232/kapocs.2023.ksz.135-138
Rovat
Esszék, tanulmányok