Kognitív Kultúraelméleti Közlemények

 

A Kognitív Poétika Kutatócsoport folyóirata

A folyóirat elsősorban olyan tanulmányok megjelenését szolgálja, amelyek a kognitív tudományok és az evolúciós pszichológia eredményeit felhasználva elemzik az irodalmi szövegek, a filmek és egyéb mediális artefaktumok befogadásának folyamatait. A folyóiratszámok tematikus hangsúllyal vizsgálják az evolúció során kialakult kognitív és érzelmi mechanizmusokat, illetve ezek megjelenési formáit (pl. oksági gondolkodás, elmeolvasás, narratív empátia, feszültségkeltés, vagy morális ítélet) a különböző esztétikai gyakorlatokban.

Évf. 1 szám 1 (2022): nCognito

Az nCognito első évfolyamát a negatív érzelmek esztétikai befogadásban betöltött szerepének szenteljük és jelen számunk középpontjában a félelem és a hozzá kapcsolódó kognitív mechanizmusok és érzelmi folyamatok állnak. A különböző mediális-strukturális jegyek, műfaji konvenciók, elbeszélésmódok, történetelemek és karakterek együttesen alakítják a befogadói érzelmek általános mintázatát, amelyet ezentúl még történeti és kulturális tényezők is meghatároznak. Ez a hatás azonban megfordítva is igaz lehet, hiszen ebben az összetett feltételrendszerben egyes érzelmekre tekinthetünk műfajkonstituáló érzelemként is, amelyek médiumtól és történeti kontextustól függetlenül is meghatározhatják bizonyos típusú narratívák fő jellemzőit. A szerzők a félelemmel kapcsolatos elméleti kérdéseket olyan művészeti formák befogadásával kapcsolatosan vizsgálják, amelyek alapját irodalmi elbeszélések, a filmes narráció, illetve a digitális játék interakciója által formált történetek képezik. A válogatásunkban közölt cikkek a negatív érzelmek kapcsán egyaránt vizsgálnak műfaji és mediális alapkérdéseket, illetve árnyalt megközelítésben tárgyalják az érzelmek szerepét speciális műformák, valamint  elbeszélésmódok és -technikák befogadásának viszonylatában.

Megjelent: 2022-05-27

Az összes folyóiratszám megtekintése

Kognitív Poétika Kutatócsoport